Potkani tu jsou zas! Pražské služby zahájily edukativní kampaň „Kam s ním“ 2016

Každoroční edukativní kampaň „Kam s ním“ 2016 si klade za cíl přesvědčit Pražany, aby se při nakládání s odpadem chovali zodpovědněji. Po celý prosinec mohou obyvatelé v ulicích metropole a děti ve školách potkávat plyšové maskoty - potkany, kteří upozorňují na prohřešky a problémy ohledně nakládání s odpadem. Součástí kampaně je i vědomostní soutěž pro děti o věcné ceny.

Součástí kampaně „Kam s ním“? aneb „My děti si přejeme, aby Praha byla čistá“, je vzdělávání malých i velkých Pražanů. Prostřednictvím této akce se Pražské služby snaží poukázat na nejčastější nešvary a zároveň vysvětlit, jak těmto problémům předcházet. Kampaň kupříkladu informuje Pražany, že velkoobjemový odpad (ledničky, matrace, nábytek apod.) nepatří vedle nádob na opad, ale do sběrných dvorů. Současně se zaměřuje i na čistotu a pořádek kolem menších košů v ulicích a parcích naší metropole. Samozřejmostí je, a to zejména u dětí, vzdělávání v oblasti správného třídění odpadu.

Pro podporu kampaně běží v rádiích a na velkoplošných obrazovkách reklamní spoty a na frekventovaných místech Prahy či základních školách jsou k vidění maskoti - potkani, kteří rozdávají speciální edukativní letáky a vzdělávají nejen děti v oblasti nakládání s odpady.  Děti si tak mohou ověřit svoje znalosti, dozvědět spoustu zajímavých informací a zároveň získat upomínkové edukativní předměty.

Pražské služby opět připravily pro děti zábavný kvíz o jejich oblíbené hračky. Soutěžní otázky naleznete pod tímto textem, v elektronické podobě TADY, ale také v novém vydání magazínu PS CITY INFO a na  Facebooku Pražských služeb.  Své odpovědi můžete posílat na email pscityinfo@psas.cz do konce ledna 2017. Do předmětu emailu napište KAMSNIM.