Primátorka Krnáčová navštívila ZEVO Malešice

Pražská primátorka Adriana Krnáčová dnes navštívila ZEVO Malešice neboli zařízení pro energetické využití odpadu. Paní primátorku přivítal generální ředitel Pražských služeb Patrik Roman, ředitel ZEVO Malešice Aleše Bláha a ředitel úseku strategického rozvoje a projektového řízení Karel Šašek.

Ředitel ZEVO Malešice Aleš Bláha pak hosty seznámil s tím, jak ZEVO funguje, a provedl je areálem zařízení. Primátorka si v doprovodu zástupců Pražských služeb prohlédla velín, jednotlivé provozy a seznámila se s fungováním kogenerační jednotky a technologie De-Diox/De-Nox.

„Jsem ráda, že jsem se mohla s fungováním spalovny detailně seznámit. Celý proces přeměny odpadu na energii je velmi sofistikovaný a každoročně vyrobí teplo a světlo pro 20 tisíc pražských domácností“, řekla primátorka Adriana Krnáčová.

ZEVO Malešice není obyčejná spalovna

ZEVO Malešice se svým 177,5 metrů vysokým komínem není obyčejná spalovna, ale Zařízení na energetické využití odpadu, odtud také zkratka ZEVO. Pokud jste z Prahy, tak s největší pravděpodobností obsah vašeho koše nakonec skončí svoji cestu právě v ZEVO.  Z hlediska kvantity dovezených druhů odpadů totiž ZEVO slouží z 95 % jako koncovka všech směsných komunálních odpadů, které se v Praze za rok vyprodukují. Ročně se zde energeticky využije přes 300 tisíc tun odpadu.

Kogenerační jednotka

To, že ZEVO Malešice vyrábí teplo a světlo, je díky kogenerační jednotce, která byla uvedena do provozu v roce 2011. Kogenerační jednotku si lze zjednodušeně představit jako technologii, v níž pára nejprve projde turbínou, která z ní vyrobí elektrickou energii a pára pak ještě poslouží k ohřevu teplé užitkové vody.  Výstavbou Kogenerace se ZEVO Malešice zařadilo mezi přední evropská zařízení po stránce emisních a ekologických parametrů.

De-Diox a De-Nox? Co to je?

Díky instalaci moderní technologie De-Diox/De-NOx v řádech stovek milionů korun jsme v Malešicích schopni při energetickém využívání odpadu ekologicky likvidovat i nebezpečné dioxiny a oxidy dusíku.

Při spalování je přibližně čtvrtina dioxinů zcela odstraněna, tři čtvrtiny zůstanou v popílku a pouhých 17 miligramů (58 zrníčkům cukru) se uvolňuje do ovzduší.  K vyprodukování stejného množství dioxinů jako ZEVO Malešice tak stačí pouhých 250 rodinných domů vytápěných tuhým palivem. Spalování je mnohem ekologičtější forma likvidace odpadu než klasické skládkování.  Kdyby totiž komunální odpad nebyl spalován, ale skládkován, k žádnému zničení dioxinů by nedošlo.