Info pro akcionáře

Pro vaši lepší přehlednost jsme se rozhodli rozčlenit jednotlivé informace pro akcionáře dle roků, ke kterým se jednotlivé zprávy vztahují.

V případě Vašeho zájmu o doplnění některých informací týkajících se této sekce kontaktujte nás na

Pražské služby, a.s.