Slavnostní zahájení provozu dioxinových filtrů

Pražské služby dnešním dnem výrazně přispěly ke zlepšení životního prostředí v hlavním městě. Osm měsíců po zahájení stavby dnes dioxinové filtry slavnostním přestřihnutím pásky uvedl do provozu primátor hlavního města Prahy Pavel Bém společně s generálním ředitelem Pražských služeb Patrikem Romanem.

„Pražské služby učinily další významný krok ke zlepšení životního prostředí v hlavním městě. Na veřejnosti se teď často mluví o tzv. dioxinech. Dioxiny jsou silně toxické organické látky, které znečišťují životní prostředí a ohrožují zdraví lidí. Jsou to mimo jiné karcinogeny, ve vysokých dávkách způsobují záněty kůže a plic. Zákonem stanovený limit dioxinů na jeden kubický metr spalin je 1/10 nanogramu, což odpovídá takové části gramu, jakou je jedna kapka vody v porovnání s objemem pětadvacetimetrového plaveckého bazénu. Pražské služby tento zákonem stanovený limit vždy splňovaly, ale protože jsme společnost, které záleží na ekologii, životním prostředí a především na zdraví občanů, rozhodli jsme se investovat řádově stovky milionů korun do tzv. dedioxinové technologie, která nám umožní radikálně snížit produkci dioxinů a to až cca o 70 %,“ řekl ředitel Pražských služeb Patrik Roman a dodal: „ Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) od svého uvedení do provozu v roce 1998 termicky zpracovalo 1,75 milionů tun komunálních odpadů. Vyštosováno na plochu fotbalového stadionu by toto množství odpadů sahalo více než 800 m vysoko. ZEVO z tohoto odpadu vyrobilo tolik tepla, že by téměř pokrylo roční spotřebu Prahy.“

"Díky této technologii se spalovna zařadila mezi zařízení odpovídající evropskému standardu", řekl Petr Štěpánek, radní pro oblast životního prostředí.

Technologie spočívá v instalaci 4 ks katalytických reaktorů, pro každou technologickou linku jeden. Technologii si lze představit zjednodušeně jako 5 kuchyňských zásuvek postavených nad sebou a vysokých celkem 18 metrů, do kterých jsou umístěny keramické katalyzátory vypadající jako včelí plásty. Reaktivní povrch každého z reaktorů odpovídá ploše téměř 6 fotbalových stadionů. Spaliny z kotle projdou po elektrostatickém odprášení těmito katalyzátory a katalytickou oxidací dojde na reaktivním povrchu k rozkladu dioxinů za vzniku stopového množství vodní páry, oxidu uhličitého a chlorovodíku, který je následně zneutralizován v mokrém stupni čištění spalin. Jedná se tedy o bezodpadovou technologii. Tato technologie je připravena plnit v budoucnosti i funkci eliminace oxidů dusíku k dosažení emisí daleko pod poloviční úrovní současně platných limitů. Stavba reaktorů proběhla v plánovaném termínu a garanční testy potvrdily nejen funkčnost ale i vysokou účinnost tohoto zařízení. Investiční náklady činily cca 260 mil. Kč. Reaktory, umístěné u paty komína a přes 20 metrů vysoké, lze spatřit při průjezdu ulicí Průmyslová v jižní části areálu ZEVO.

Ročně se v ZEVO spálí více než 200 tis. tun směsného odpadu, což představuje cca 230 nákladních aut denně. Odpad je pálen při průměrných teplotách vyšších než 900 °C. Základem technologického zařízení jsou 4 vertikální kotle s válcovými rošty. Každý z nich umožňuje spálit až 15 tun odpadu za hodinu a vyrobit 36 tun páry o teplotě 235 °C. Pára je dodávána do energetické sítě Pražské teplárenské, a. s.. Provoz ZEVO je nepřetržitý, veškerý dovážený odpad je kontrolován detekčním zařízením na zdroje ionizující záření, vážen a evidován.