Výsledek ze zasedání dozorčí rady Pražských služeb,a.s. konaného dne 27.6.2007

Dozorčí rada zvolila do funkce předsedy dozorčí rady Pražských služeb,a.s. paní Martinu Šandovou.
Dozorčí rada zvolila do funkce místopředsedy dozorčí rady Pražských služeb, a.s. pana Mgr. Petra Štěpánka,CSc.

Dozorčí rada se nyní skládá z následujících členů:

Martina Šandová - předseda dozorčí rady
Mgr.Petr Štěpánek,CSc. - místopředseda dozorčí rady
Ing.Zdeněk Matoušek - člen dozorčí rady