Informace pro akcionáře – vyloučení cenných papírů ISIN CZ0009055158

Informace pro akcionáře – vyloučení cenných papírů ISIN: CZ0009055158 z obchodování na oficiálním trhu RM-S

Na základě ustanovení § 61 odst. 1 ZPKT a s přiměřeným použitím Pravidel obchodování na trhu RM-S část 3.1. čl. 10 odst. 2. a 3. se z obchodování na oficiálním trhu organizovaném společností RM-SYSTÉM, a.s. vylučují cenné papíry společnosti Pražské služby, a.s., ISIN: CZ0009055158.

Posledním obchodním dnem na oficiálním trhu RM-S bude středa 10.12.2008.