Historie

Již v 17. století se od časného rána přidávají k obchodníkům mlékaři (jejichž kozí mléko bylo ještě teplé), parapláři s náručí barevných deštníků, ale také popelářky s nůšemi na zádech, v nichž za pár šupů vynášejí všechen odpad a popel z domácností. K polednímu se pak přišourá vetchý staroušek, jehož tvář obyvatelů Malé Strany je obecně známa, má pytel přes rameno a do sešité režné látky strčí vše, co pražský občan už nepotřebuje a čeho se chce zbavit - tj. městský odpad.

Pamětníci by nám potvrdili, že odvoz domovních odpadků byl za první světové války a ještě krátce po ní (1914 - 1918) prováděn oním systémem "vyzváňka". Pražané, zaslechnuvší hlas zvonku, sami z domů vynášeli odpadky v nejrůznějších nádobách a obecní zřízenec, zaměstnanec hlavního města Prahy, je sypal do vozu. Odtud, z pražských ulic, se pak hromadně odvážely na dvě desítky smetišť , umístěných na periférii velkoměsta.

Únorem 1948 dochází k mnoha převratným změnám. 10. odbor - "čistění města", původně spadající pod "Stavební úřad hlavního města Prahy", náhle zaniká. Na místo něho - zřizovací listinou z 15. dubna 1949 - vznikají "Technické služby hl. m. Prahy", jež se stávají pražským komunálním podnikem.

Roku 1951 vzniká další nový podnik, nazvaný "Čistění města". Jde v podstatě o tři základní provozy: čištění města a odvoz odpadu, provoz speciálních dílen a o závod Spalovnu v Praze Vysočanech.

V roce 1952 byl zde ve vývojové dílně na podvozku GMC smontován zcela nový typ samosběrného zametacího stroje. Následujícího roku 1953 je v odborných dílnách podniku vyvinut další "zázrak doby" - tentokrát vzduchový nakladač, umístěný na zadní víko popelového vozu.

Zakládající listina z konce března 1963 dala pak 1. dubna téhož roku vzniknout novému podniku, který byl nazván "Pražské komunikace". Sem bylo nově včleněno i známé pražské družstvo dlaždičů "Lastra", a tak konečné mohla být zřízena "Technická správa komunikací". Šéf správy byl statutárně naroveň náměstku podnikového ředitele.

Během dvou let - v roce 1965 - byla z podniku vyčleněna spalovna Vysočany a nově začleněna do komunálního podniku "Pražské teplárny".

V roce 1972 se poprvé začalo využívat sběrných nádob z plastů o objemu 70 či 110 litrů, dovezených z Maďarska.

V roce 1976 už měly "Pražské komunikace" více než-li 2600 zaměstnanců a poprvé od doby svého vzniku se dělily na šest závodů. 1977 se stal podnik "Pražské komunikace" členem velké rodiny dopraváků a byl zařazen do koncernu Dopravních podniků hlavního města Prahy. Po dvanácti letech byl k 1. červenci 1989 utvořen nový státní podnik - a sice kombinát "Pražské komunikace". Roku 1994 vznikla nová akciová společnost "Pražské služby", zabývající se komunální problematikou, jež se okamžitě stala největší pražskou firmou se čtrnácti sty zaměstnanci. Od doby svého vzniku se stala tato akciová společnost hlavním operátorem městského systému komplexního sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadu na celém území hl. města Prahy.