Produktová strategie

PŘEDMLUVA OBCHODNÍHO ŘEDITELE
 

Vážení obchodní přátelé, kolegové,

do rukou se Vám dostává Katalog produktových strategií společnosti Pražské služby, a.s., a to v podobě jednotlivých informačních letáků. Tímto uceleným katalogem si naše společnost dovoluje prezentovat široké a rozmanité spektrum nabízených speciálních činností a služeb.

Základním stavebním kamenem našeho katalogu jsou tradičně poskytované služby v oblasti odpadového hospodářství a komplexní údržby komunikací a veřejných prostranství. Další doplňkové produktové strategie uvedené v katalogu jsou výsledkem našich progresivních inovačních procesů, reakcí na nové trendy v hlavních branžích a vývoj legislativy EU a ČR. V neposlední řadě jsou naše nové produkty také přímým důsledkem dynamického rozšiřování stávajícího spektra služeb na základě poptávky obchodních partnerů.

Dlužno také podotknout, že bez pravého profesního zapálení a nadšení našeho provozního personálu by některé technologicky náročné produktové strategie vznikaly jen těžko. Jelikož jsme si vědomi toho, že čím dál častěji jsou našimi potencionálními klienty také zahraniční investoři, jsou některé zásadní produktové strategie vytvořeny i v anglických mutacích.

Jako obchodník velmi dobře vím, že pohotová profesionální vizualizace je základním pilířem úspěchu v obchodování. Jsem přesvědčen, že tento katalog produktových strategií bude nejen Vaším užitečným pomocníkem při volbě nejefektivnější koncepce zajištění služeb, ale i přesvědčivým atributem při volbě optimálního zhotovitele.
 

S přátelským pozdravem
 

Tomáš Kolinger
obchodní ředitel


Soubory ke stažení