Centrum recyklace elektroniky

Linka na zpracování použitých TV obrazovek a PC monitorů

Roční kapacita linky při jednosměnném provozu je 40 000 kusů, při kterém vrátíme k recyklaci 440 tun skla roztříděného na 3 druhy – sklo stínítkové, kónusové a sklo z černobílých televizních obrazovek.

Na začátku demontážní linky ukládá obsluha televizory a monitory na vstupní válečkový dopravníkový pás. Zde je odmontován zadní kryt a provedeno zavzdušnění obrazovky. Televizor pokračuje do ofukovací kabiny, ve které pracovník provede očištění vnitřního prostoru demontovaného přístroje.


Po základní demontáži jsou samotné obrazovky uloženy na akumulační válečkový pás odkud putují na pracoviště pro oddělení ochranného rámu proti roztříštění. Tady dojde k odstranění zpravidla kovového ochranného rámu, který je umístěn (nalepený či zalitý) nad spojem mezi částí kónusu a stínítka (pájený šev u barevných obrazovek, tavný přechod u ČB obrazovek). Zároveň se ručně odstraní nekovové části na kónusu a elektronové hrdlo.
Dalším krokem je oddělení kónusové a stínítkové části samotné obrazovky. Jedná se o automatizované pracoviště, které je vybaveno průmyslovým počítačem (SPS), přes který běží veškeré pracovní kroky oddělování obrazovky uprostřed pracovní plochy. Po nastavení výšky se obrazovka speciálním vrypovacím nožem nařízne, aby bylo zajištěno přesné prasknutí obrazovky. Naříznutí rovněž minimalizuje nezbytnou dobu zahřívání.

Po naříznutí se obrazovka opět sevře dvěma svěracími čelistmi a až do skončení zpracování zůstává mezi svěracími válci. Po sevření se kolem obrazovky přímo na linii vrypů uloží dva paralelně zapojené zahřívací pásy. V závislosti na velikosti obrazovky stanovené počítačem SPS automaticky nastaví hodnoty přiřazené pro zahřívání a jeho dobu.

Po ukončení procesu zahřívání a puknutí obrazovky sejme obsluha kónus, odstraní plochou masku (pouze u barevných obrazovek) a odíráním a odsáváním pomocí speciálního průmyslového odsavače odstraní vrstvu luminiscenční látky ze stínítka.

Barevné obrazovky jsou složeny ze dvou částí – stínítka (barnaté sklo) a kónusu (olovnaté sklo). Sklovina stínítka je po obvodu pokryta napařeným hliníkem a sklovina kónusu je pokryta grafitem s akrylátovou vrstvou pojiva. A právě tyto vrstvy jsou odstraněny na pracovišti s tryskacími kabinami. Kde pomocí ocelové drti určité zrnitosti se tryskáním odstraní tyto nežádoucí látky z obrazovek. A nyní již takto očištěné sklo vyhovuje k dalšímu zpracování obrazovkové skloviny.