Komplexní odpadové hospodářství

Co to je KOH?
 • komplexní služba v oblasti odpadového hospodářství, tj. servis v oblasti nakládáni s odpady od "A" do "Z"
 • odběr od místa vzniku odpadu až po konečné využití či zneškodnění odpadu
 • zastupování při jednáních se státní správou
 • nabídka služeb od odvozu, odstranění a zpracování odpadu přes zajištění dodávek technických prostředků, tvorbu a vedení evidence, úklid a údržbu komunikací v areálech společností včetně údržby zeleně až po vodohospodářskou sféru
 Proč KOH?
 • protože naše společnost má nastandardní podmínky, jak z hlediska vozového parku, tak z hlediska dalšího technického, administrativního a obchodního vybavení k zajištění, co nejlepších a nekomplexnějších služeb klientům

 

Co zahrnuje KOH?
 • periodický, mimořádný odvoz a odstranění odpadu
 • odstranění a odvoz odpadu formou VOK kontejnerů, klecí, lisovacích kontejnerů
 • odstranění a odvoz nebezpečných odpadů
 • odstranění a odvoz důvěrných dokumentů
 • odstranění a odvoz ostatních odpadů
 • komplexní vodohospodářské služby včetně ekologického odstranění (údržba tukových lapolů, vzorkování a analýzy, čištění a revize běžných kanalizací, čištění dešťových štěrbinových kanálků)
 • čištění a úklid venkovních ploch (zimní, letní údržba)
 • dlaždičské práce, živičné práce, údržba zeleně
 • vedení a zpracování souhrnné evidence odpadů a zastupování při jednáních se státní správou