Letní údržba komunikací

Strojní čištění komunikací - vozovek i chodníků
  • zametání moderními samosběrnými vozy všech kategorií
  • kropení a tlakové splachování včetně naší speciality - vysokotlakového splachování
  • zvlhčování vzduchu tlakovým rozmlžováním

Ruční čištění vozovek i chodníků pro plochy nedostupné mechanizací


Čištění kanalizačních vpustí na komunikacích včetně výměny a doplňování krycích mříží
Venkovní odpadkové koše - dodávka a obsluha

Stavební údržba komunikací a péče o zeleň

V této oblasti se zaměřujeme na údržbu, lokální opravy a překopy komunikací a nové práce menšího rozsahu:

  • Asfaltérské práce - ruční pokládky litých asfaltů a obalovaných živičných směsí
  • Frézování živičných povrchů komunikací
  • Dlaždičské práce - ruční pokládka všech klasických druhů dlažeb včetně zámkové betonové v různých barvách
  • Údržba zeleně - sekání travních porostů ruční technikou, samojízdnou sekačkou, vozidlem UNIMOG s nástavbou