Zahradnické práce

Začátkem roku 2009 se společnost Pražské služby a.s. zúčastnila dvou veřejných zakázek vyhlášených městskou částí Praha 6 na úklid komunikací, údržbu zeleně a obsluhu košů. V obou těchto zakázkách byla úspěšná. Uzavřením smluv s městskou částí Praha 6 jsme se stali hlavním garantem úklidu veřejného prostranství v majetku Prahy 6. Služby definované veřejnými zakázkami jsme začali poskytovat od 1. května 2009.

Městská část Prahy 6 má území městské části Praha 6 rozděleno pro úklidové práce do tří oblastí. Oblast 1 je centrální část Prahy 6, jedná se o Dejvice, Břevnov Hradčany a jejich okolí. Oblast 2 tvoří Střešovice, Vokovice, Veleslavín a jejich okolí a oblast 3 je situována na Liboc a Ruzyň. Společnost Pražské služby a.s. provádí momentálně úklidy chodníků na oblastech 2 a 3, a současně zajišťuje údržbu zeleně na oblasti 3.

Chodníky jsou uklízeny dle jejich důležitosti každý den nebo dvakrát až třikrát týdně formou strojního a ručního čištění. V péči o zeleň provádíme zahradnické práce vyjma údržby květinových záhonů v parcích, vnitroblocích a ostatních plochách v majetku Městské části Praha 6. Úklidy chodníků a péči o zeleň na zbylých oblastech vykonává společnost CDV služby s.r.o., se kterou jsme se veřejné zakázky účastnili ve sdružení.

V rámci rozšiřování portfolia poskytovaných služeb dceřiné společnosti AKROP s.r.o., provádí tato společnost ruční úklidové práce v rozsahu cca 5 lidí jako subdodavatel v oblasti Břevnova. Věříme, že takto získané zkušenosti za pomoci odborných vedoucích ZUKO zúročí, a budou je nabízet a poskytovat samostatně v dalších zakázkách.

Další naší činností na Praze 6 je obsluha košů, kterou provádíme samostatně na celém území městské části Prahy 6. Přes počáteční obtíže s distribucí nových typů betonových košů, jsme se zakázky ujali velmi dobře. Momentálně je na celém území městské části Prahy 6 jednotný typ betonových odpadkových košů, které jsou obsluhovány každý den a v některých exponovanějších místech, jako např. Vítězné náměstí, i dvakrát denně .

 O veřejná prostranství Městské části Praha 6 se staráme již čtvrtý měsíc. Věříme, že i nadále budeme poskytovat uvedené služby ke spokojenosti obyvatel městské části Praha 6.