Objednávka nadstandardní služby - Úklid stanoviště

 

Společnost Pražské služby, a.s. nabízí správcům objektů, bytovým družstvům, realitním společnostem a dalším subjektům odstranění odpadu uloženého mimo sběrné nádoby v místech pravidelně přeplňovaných nádob na směsný odpad formou úklidu stanoviště.

 

 Úklidem stanoviště se rozumí odstranění odpadu uloženého mimo sběrné nádoby (uloženo v taškách a pytlích) v době pravidelného svozu odpadu dle sjednané četnosti. Pražské služby, a.s. odpovídají za čistotu stanoviště pouze v době pravidelného svozu odpadu.

 

Podmínkou pro realizaci služby "Úklid stanoviště" je nasmlouvání dostatečného počtu nádob na směsný komunální odpad a zajištění odpovídající četnosti svozu, které posoudí správce objektu v součinnosti se zástupci Pražských služeb, a.s.

 

 

Pro objednání služby "Úklid stanoviště" vyplňte níže uvedenou objednávku a potvrzenou ji odešlete na faxové číslo 284 091 505 a originál poštou na adresu:

 

Pražské služby, a.s. - Callcentrum, Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9

 
Soubory ke stažení:

Objednávka nadstandardního úklidu stanoviště - doúklid