Stabilní sběrná místa nebezpečných odpadů

Stabilní sběrny nebezpečných odpadů
v níže uvedených stabilních sběrnách můžete odevzdat vybrané druhy nebezpečného odpadu

 

Adresa Provozovatel
PRAHA 2 Perucká 10/2542, Praha 2 - Vinohrady Areál společnosti KOMWAG, a.s.
PRAHA 3 Vlkova 35, Praha 3 - Žižkov Areál společnosti Pražské služby, a.s.
PRAHA 4 Zakrytá, Praha 4 - Spořilov Sběrný dvůr hl.m.Prahy (Pražské služby, a.s.)
PRAHA 4 Bartoškova 1/a, Praha 4 - Nusle  Gruber František - výkup druhotných surovin 
PRAHA 4 Durychova, Praha 4 - Lhotka  Sběrný dvůr MČ Praha 4 (Pražské služby, a.s.) 
PRAHA 5  Puchmajerova, Praha 5 - Jinonice  Sběrný dvůr hl.m.Prahy (Pražské služby, a.s.) 
PRAHA 5  Klikatá 1238/90c, Praha 5 - Košíře  Sběrný dvůr hl.m.Prahy (Pražské služby, a.s.)
PRAHA 6  Proboštská 1, Praha 6 - Dejvice  Sběrný dvůr hl.m.Prahy (Pražské služby, a.s.) 
PRAHA 6  Radimova 8, Praha 6 - Břevnov  Mikapa plus, s.r.o. 
PRAHA 8  Voctářova, Praha 8 - Libeň  Sběrný dvůr hl.m.Prahy (Pražské služby, a.s.) 
PRAHA 9  Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany  Sběrný dvůr hl.m.Prahy (Pražské služby, a.s.) 
PRAHA 9 Poděbradská 36, Praha 9 - Vysočany Areál společnosti Imp - Servis, s.r.o.
PRAHA 10  Moskevská 418, Praha 10 - Vršovice  Areál společnosti Pražské služby, a.s. 
PRAHA 10  Dřevčická 44, Praha 10 - Malešice  Sběrný dvůr Domeček - odpady, s.r.o. 
PRAHA 10  Dolnoměcholupská 28, Praha 10 - D.Měcholupy  Areál společnosti Mikapa plus, s.r.o. 
PRAHA 12  Generála Šišky, Praha 12 - Modřany   Sběrný dvůr hl.m.Prahy (Správa bytových objektů Praha - Modřany) 
PRAHA 14   Teplárenská 5, Praha 14 - Kyje  Sběrný dvůr hl.m.Prahy (Pražské služby, a.s.) 
PRAHA 15  Pražská 38/1321, Praha 15 - Hostivař  Areál společnosti AVE komunální služby s.r.o.
PRAHA 15  Za zastávkou 3, Praha 15 - D.Měcholupy  Sběrný dvůr hl.m.Prahy (Pražské služby, a.s.) 
PRAHA 16  V sudech 1488, Praha 16 - Radotín   Sběrný dvůr hl.m.Prahy (Technické služby - Radotín) 
PRAHA 20  Chvalkovická 3, Praha 20 - H.Počernice  Sběrný dvůr hl.m.Prahy (Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha 20) 
PRAHA 22 Bečovská 939, Praha 22 - Uhříněves Sběrný dvůr hl.m.Prahy (Pražské služby, a.s.) 
PRAHA - LIBUŠ  Dobronická 892, Praha - Libuš  Areál společnosti VS-Ekoprag, s.r.o.