Velkoobjemové kontejnery

Přistavování velkoobjemových kontejnerů pro občany na území hl. m. Prahy

Pražský magistrát v současné době provozuje službu na sběr, svoz a nakládání s objemným odpadem pomocí velkoobjemových kontejnerů (VOK), kde stanovil základní pravidla pro postupné zkvalitňování poskytovaných služeb s maximálním ohledem na potřeby občanů. Provozovatelem této služby se na základě výsledků výběrového řízení stala společnost Pražské služby, a.s., která pro část území využívá tyto subdodavatele: AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., IPODEC-ČISTÉ MĚSTO, a.s., Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. a MIKAPA plus, s.r.o. Jedná o nadstandardní službu plně hrazenou z rozpočtu hl. m. Prahy.

Nová pravidla přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad

Jedním z nových parametrů je přesně stanovená doba přistavení VOK. Doba přistavení VOK je 4 hodiny. V pracovní dny se VOK přistavují v odpoledních hodinách. O víkendu se může VOK přistavit v dopoledních i odpoledních hodinách také po dobu 4 hodin. Doba přistavení VOK byla oproti minulosti zkrácena a upravena především z důvodu zneužívání této služby živnostníky, kteří VOK v minulosti využívali k odkládání odpadů pocházejících z jejich činnosti. Standardem je i přítomnost obsluhy po celou dobu přistavení VOK. Obsluha koordinuje ukládání odpadů do VOK tak, aby se co nejlépe využil jeho objem a dále informuje o tom, kdo a co smí do VOK odložit. Tímto krokem by se mělo zamezit živnostníkům v odkládání odpadu do VOK na úkor občanů. Za ukládání živnostenského odpadu do VOK může být fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě uložena pokuta, dle § 66 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů, až do výše 300.000 Kč.

Harmonogramy pro přistavení VOK na území hl. m. Prahy vyhotovují úřady městských částí Praha 1 – 57 ve spolupráci se svozovou společností Pražské služby, a.s., které Magistrát HMP následně schvaluje. Harmonogramy jsou většinou zveřejňovány v místním tisku městské části nebo na internetových stránkách dotčené městské části. Dotazy týkající se konkrétních termínů přistavení by měli občané primárně směřovat na úřad příslušné městské části, nejlépe na odbor životního prostředí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galerie je prázdná