Kontakty

Bližší informace o soutěži, soutěžních podmínkách, registraci do soutěže, objednání odvozu sběrového papíru, informace o platbách za dodané množství sběrového papíru, reklamace a další případné dotazy spojené s touto soutěží můžete adresovat na níže uvedené kontaktní spojení:

Pražské služby, a.s.
Bc. Pavlína Hanzlíková  -  administrace zakázek 
Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9
pavlina.hanzlikova@psas.cz


Pražské služby, a.s.
Gabriela Žárská  -  ved. administrace zakázek 
Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9
gabriela.zarska@psas.cz