Důležitá upozornění

 • 29. 9. 2021 | Důležitá upozornění

  Upozornění pro akcionáře společnosti

  Upozornění pro bývalé akcionáře týkající se odkupu akcií. Postup, jak dostat protiplnění za držené akcie Pražských služeb.

  Veronika Somló

 • 27. 1. 2022 | Tiskové zprávy

  Praha hlásí rekordní množství svezeného směsného i tříděného odpadu. Skokanem roku je bioodpad

  Praha hlásí rekordní množství svezeného směsného i tříděného odpadu. Skokanem roku je bioodpad Pražské svozové firmy v roce 2021 svezly 260 547 tun směsného odpadu. V nádobách na tříděný odpad skončilo přes 68124 tun separovaného odpadu. To je nejvíc za posledních pět let. Nárůst je dán zejména zvyšující se popularitou svozu bioodpadu.

  Radim Mana

 • 20. 1. 2022 | Tiskové zprávy

  Použité samotesty patří do popelnice

  Jednorázové samotestovací sady se v rámci plošného testování ve firmách i ve školách staly nedílnou součástí výbavy domácností, firem a škol. Zatímco o správném postupu jejich využití nikdo nepochybuje, nejasnosti vyvstávají při likvidaci. Ta je přitom jednoduchá. Použitý antigenní samotest lze vyhodit do nádoby na směsný odpad.

  Radim Mana

 • 6. 1. 2022 | Tiskové zprávy

  Jak se správně zbavit vánočního stromku? Do popelnice nepatří!

  Správný postup likvidace vánočního stromku se liší podle přístupnosti popelnice na směsný odpad. Podle toho stromek patří k popelnici na směs, nebo ke stanovišti kontejnerů na tříděný odpad. Pražské služby očekávají, že během ledna a února svezou přes 300 tisíc dosloužilých vánočních jehličnanů. Umělé stromky patří do sběrného dvora.

  Radim Mana

 • 5. 1. 2022 | Aktuality

  Pražské služby ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy otevřely sběrný dvůr v Modřanech.

  Pražské služby ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy otevřely sběrný dvůr v Modřanech.

  Radim Mana

 • 21. 12. 2021 | Aktuality

  Provozní doba zákaznických center během Vánoc

  Provozní doba zákaznických center během Vánoc

  Radim Mana

 • 20. 12. 2021 | Tiskové zprávy

  Pražské služby a AVE jsou připraveny na vánoční a novoroční svoz odpadu

  Konsorcium Pražské odpady 2016-2025, které tvoří Pražské služby, a.s. a AVE Pražské komunální služby a.s., zajistí během vánočních svátků svoz směsného a tříděného odpadu na území metropole. Program svozu je vytvořen tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek.

  Radim Mana

 • 13. 12. 2021 | Tiskové zprávy

  Energetický kruh se spojil díky nové spolupráci městských firem Pražská plynárenská a Pražské služby

  Společnost Pražská plynárenská již řadu let zásobuje CNG plynem velkou část vozového parku Pražských služeb. Takzvané kuka vozy jezdí po Praze a svážejí komunální odpad z domácností i podniků. Tento odpad je následně ekologicky přeměněn v zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) v Malešicích na teplo a elektřinu. Nyní se v intencích cirkulární ekonomiky celý proces uzavře tím, že takto vyrobenou elektřinu dodá společnost Pražská plynárenská zpět zákazníkům.

  Radim Mana

 • 13. 12. 2021

  Změna v zařazování živnostenských odpadů od 1.1.2022

  Informace pro podnikatele o změně v zařazování živnostenských odpadů od 1.1.2022 v souladu s novou odpadovou legislativou

  Radim Mana

 • 9. 12. 2021 | Tiskové zprávy

  Vánoční popelářský vůz Pražských služeb vyráží do ulic

  9. prosince vyjede do ulic hlavního města vánočně ozdobený popelářský vůz Pražských služeb. Je to vůbec poprvé, co největší metropolitní svozová společnost vyzdobila svou techniku. Konkrétně se jedná o popelářský vůz značky Mercedes-Benz 1830 GL na CNG. Pražané i návštěvníci metropole se s ním budou setkávat až do 3. 1. 2022.

  Radim Mana

 • 7. 12. 2021 | Aktuality

  Krátkodobé uzavření sběrného dvora Puchmajerova

  Ve dnech 13.12. a 14.12. 2021 bude areál SD Puchmajerova z technických důvodů uzavřen

  Radim Mana

 • 3. 12. 2021 | Tiskové zprávy

  ZEVO Malešice a ZEVO Plzeň v Chotíkově zahájily spolupráci

  ZEVO Malešice na konci října postihl požár, který částečně poškodil dvě ze čtyř spalovacích linek, které jsou nadále odstaveny a čeká je dlouhodobá a nákladná oprava. Z důvodu omezení zpracovatelských kapacit je malá část pražského směsného komunálního odpadu (SKO) nově transportována do ZEVO Plzeň, které provozuje Plzeňská teplárenská. Jedná se o jednu soupravu se 30 tunami denně. V tamním zařízení dochází k energetickému využití odpadu, který by jinak putoval na skládky v okolí metropole. Pražské služby se tímto krokem snaží hledat řešení kapacitních omezení a zároveň naplňují hierarchii nakládání s odpady. V neposlední řadě obě společnosti testují případnou vzájemnou spoluprací při plánovaných odstávkách, ale i ojedinělých případných omezeních. Vzájemná spolupráce nebude mít žádný vliv na likvidaci odpadu ze samotné Plzně a Plzeňského kraje, pro které ZEVO Plzeň prioritně slouží.

  Radim Mana

Infokontejner

Čtvrtletník Pražských služeb

V časopise Infokontejner naleznete informace o novinkách, našich službách, zaměstnancích i pilotních projektech a nových technologiích

PS CITY INFO

Informace pro Pražany od PSAS