Stanoviště tříděného sběru, které je v blízkosti našeho domu, neobsahuje nádobu ke třídění nápojových kartonů. Co mám udělat, aby tam byla tato nádoba přidána?

Obraťte se prosím na odbor životního prostředí příslušného úřadu městské části a doporučte přidání nádoby ke třídění nápojových kartonů do daného stanoviště.

Další časté otázky