Proč je odvoz bioodpadu zpoplatněn?

Poplatek u komerčního svozu bioodpadu je v relaci s náklady na techniku a práci lidí potřebnou k jeho odvozu do kompostáren. Kompostárnám za likvidaci bioodpadu je třeba zaplatit.

Pokud jde o komunální svoz bioodpadu, Praha se rozhodla od 1. 1. 2020 cenu zásadně dotovat. Zachování minimální finanční spoluúčasti vlastníka na nové službě je jistou podobou záruky, že nová služba bude využívána pouze těmi vlastníky, kteří budou mít skutečný zájem rostlinný bioodpad třídit a předávat městu v požadované kvalitě. Primárním zájmem města je získat čistý a kvalitní materiál rostlinného původu, neboť výsledné složení bude mít přímý vliv na způsob, jakým bude s bioodpadem v rámci městského systému dále nakládáno. Pokud bude kvalita vysbíraného bioodpadu dobrá, bude přednostně využíván na kompostárnách v Praze a ve Středočeském kraji.

Další časté otázky