Proč je odvoz bioodpadu zpoplatněn?

Poplatek u komerčního svozu bioodpadu je v relaci s náklady na techniku a práci lidí potřebnou k jeho odvozu do kompostáren. Kompostárnám za likvidaci bioodpadu je třeba zaplatit.

Pokud jde o komunální svoz bioodpadu, ten zpolatněn není, služba je pro plátce poplatku za svoz komunálního odpadu (ty, kdo mají městskou nádobu na směsný odpad) zdarma. 

Další časté otázky