Jsem podnikatel, přesto jsem obdržel návrh dohody o ukončení smlouvy, proč?

Veškerý svoz bioodpadu byl do 1. 1. 2020 komerční. Proto nebylo rozlišováno, zda jste podnikatel, jehož bioodpad vzniká podnikatelskou činností (např. zahradník), nebo podnikatel ubytovávající občany Prahy (např. firma vlastnící bytový dům). Z názvu podnikatelského subjektu nelze často na první pohled poznat, zda se může, nebo nemůže zapojit od komunálního systému. Podle řady pomocných kritérií jsme se snažili správně rozhodnout. V případech, kdy jsme si nebyli jistí, zvolili jsme variantu zaslání výpovědi, abychom subjekty nepřipravili o případnou možnost platit méně. 

Pokud jste tedy obdrželi návrh dohodoy o ukončení smlouvy a ukáže se, že se nemůžete zapojit do komunálního systému, prosíme kontaktujte nás. Jen si poznamenáme, že se nemůžete nebo nechcete zapojit do městského systému a vše zůstane, jako doposud.

Další časté otázky