Sběr papíru ve školách

Bližší informace o soutěži, soutěžních podmínkách, registraci do soutěže, objednání odvozu sběrového papíru, informace o platbách za dodané množství sběrového papíru, reklamace a další případné dotazy spojené s touto soutěží můžete adresovat na níže uvedené kontaktní spojení:

Pražské služby, a.s.
Monika Kolínová  -  administrace zakázek 
Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9
email: kolinovam@psas.cz

tel: 731 122 929

Pražské služby, a.s.
Gabriela Žárská  -  ved. administrace zakázek 
Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9
email: gabriela.zarska@psas.cz 

tel: 731 142 334

Další informace týkající se soutěže naleznete zde

Co vás zajímá

Další otázky