Formulář k registraci pro svoz bioodpadu do systému hl. m. Prahy

Toto je formulář pro NOVÉ klienty, tedy klienty, kteří nemají uzavřenou smlouvu na odvoz bioodpadu. Stávající klienti dostali/dostanou vlastní, předvyplněný formulář.

Klient

* Takto označená pole jsou povinná

Klient

 • Zaškrtněte, pokud jste občan, fyzická osoba. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek, je plátcem toto společenství.

 • Nájemník, nebo někdo, kdo není majitelem nemovitosti - mimo komunální systém

 • Zaškrtněte, pokud jste společenství vlastníků jednotek, bytové družstvo apod.

 • Komerční klient - mimo komunální systém

 • Vyplňte PŘÍJMENÍ a jméno, v tomto pořadí

 • Městská vyhláška tento údaj vyžaduje. Formát den.měsíc.rok, například 19.4.1970

 • Formát adresy dle příkladu: Pod Šancemi 444/1, Praha 9, 190 00

 • Vyplňte jen pokud se liší od trvalé adresy. Formát adresy dle příkladu: Pod Šancemi 444/1, Praha 9, 190 00

 • Městská vyhláška tento údaj vyžaduje, nejlépe ve formátu +420123456789

 • Na tento email vám dorazí potvrzení vyplněného formuláře.

Kontejnery

* Takto označená pole jsou povinná

 • Vyplňte adresu, kde bude nádoba stát

  Adresa stanoviště

 • Pro přihlášení do komunálního systému je nutné být majitelem, nebo spolumajitelem nemovitosti.

 •  

Velikost nádoby a sezónnost

 • 56 Kč měsíčně při svozu 1x za dva týdny, 12 měsíců v roce

 • Sezonní svoz funguje od 1.4. do 30.11. 56 Kč měsíčně při svozu 1x za dva týdny, 8 měsíců v roce, zbylé měsíce neplatíte.

 • 90 Kč měsíčně při svozu 1x za dva týdny, 12 měsíců v roce

 • Sezonní svoz funguje od 1.4. do 30.11. 90 Kč měsíčně při svozu 1x za dva týdny, 8 měsíců v roce, zbylé měsíce neplatíte.

Frekvence svozu předběžný průzkum zájmu

Četnost svozů je 1x za dva týdny. Měli byste zájem o častější svoz, pokud by byl ve vaší oblasti možný?

Pokud se v dané oblasti najde dostatek zájemců pro některou z častějších frekvencí svozu, budou předběžní zájemci kontaktováni s nabídkou na využití této možnosti

 • toto je základní frekvence svozu bioodpadu

 • tato frekvence bude svážena, pokud bude v dané oblasti dostatek zájemců

 • tato frekvence bude svážena, pokud bude v dané oblasti dostatek zájemců

Objem sběrné nádoby Frekvence obsluhy sběrných nádob
  1x za 2týdny 1 x týdně 2 x týdně
120 litrů 56 Kč 112 Kč 224 Kč
240 litrů 90 Kč 179 Kč 359 Kč
 •  

Emailová upozornění

V souvislosti s novým režimem svozu BIO se dá očekávat, že díky nárůstu počtu nádob budeme častěji optimalizovat svozové trasy jednotlivých nádob a tím pádem i jednotlivé svozové dny. Stejně jako v minulých letech je možné sledovat naše webové stránky, kde budou vystavovány harmonogramy svozu, ale může pro vás být pohodlnější dostat informaci do emailu. Máme v plánu vám nabídnout upozornění, pokud dojde ke změně svozového dne přímo u vaší nádoby. Někteří klienti by zase mohli ocenit upozornění den před plánovaným svozem, aby svou nádobu nezapomněli přistavit k výsypu.

Zaškrtnutím zvolíte požadovaná upozornění:

Služby budou bezplatné. Pokud se k některé z nich přihlásíte, dostanete zprávu v den jejího zprovoznění. Svou volbu budete moci kdykoliv změnit. Pokud si některou služeb objednáte, prosíme, ujistěte se, že máte výše správně zadanou emailovou adresu.

Informace

Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas s poskytnutím Vašich údajů Magistrátu hl. m. Prahy a  svozové společnosti obsluhující Vaši oblast z pověření Hlavního města Prahy (pokud danou oblast nesváží Pražské služby). 
Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas s poskytnutím Vašich údajů Magistrátu hl. m. Prahy a  svozové společnosti obsluhující Vaši oblast z pověření Hlavního města Prahy (pokud danou oblast nesváží Pražské služby). 

Po odeslání formuláře vám dorazí jeho kopie na váš e-mail. Kdyby se něco pokazilo a formulář se vám nepodařilo odeslat, pište na info(a)psas.cz.

Co vás zajímá

Další otázky