Formulář k registraci pro svoz bioodpadu do systému hl. m. Prahy

Toto je formulář pro NOVÉ klienty, tedy klienty, kteří nemají uzavřenou smlouvu na odvoz bioodpadu. Stávající klienti dostali/dostanou vlastní, předvyplněný formulář.

Klient

* Takto označená pole jsou povinná

Klient

 • Zaškrtněte, pokud jste občan, fyzická osoba. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek, je plátcem toto společenství.

 • Zaškrtněte, pokud jste společenství vlastníků jednotek, bytové družstvo apod.

 • Komerční klient - mimo komunální systém

 • Vyplňte PŘÍJMENÍ a jméno, v tomto pořadí

  Bioform poznámka - Název firmy

  Název subjektu

 • Městská vyhláška tento údaj vyžaduje. Formát den.měsíc.rok, například 19.4.1970

 • Bioform poznámka - IČ

 • Formát adresy dle příkladu: Pod Šancemi 444/1, Praha 9, 190 00

  Formát adresy dle příkladu: Pod Šancemi 444/1, Praha 9, 190 00

 • Vyplňte jen pokud se liší od trvalé adresy. Formát adresy dle příkladu: Pod Šancemi 444/1, Praha 9, 190 00

 • Městská vyhláška tento údaj vyžaduje, nejlépe ve formátu +420123456789

  Vyplňte ve formátu +420123456789

 • Na tento email vám dorazí potvrzení vyplněného formuláře.

  Bude použito pro komunikaci, případně pro volitelné notifikace při změně svozového dne.

Kontejnery

* Takto označená pole jsou povinná

 • Vyplňte adresu, kde bude nádoba stát

  Adresa stanoviště

 • Pro přihlášení do komunálního systému je nutné být majitelem, nebo spolumajitelem nemovitosti.

 • Bioform poznámka - Nejsem majitelem nemovitosti

Velikost nádoby a sezónnost

 • 56 Kč měsíčně při svozu 1x za dva týdny, 12 měsíců v roce

  1346 Kč bez DPH při svozu 1x za dva týdny

 • Sezonní svoz funguje od 1.4. do 30.11. 56 Kč měsíčně při svozu 1x za dva týdny, 8 měsíců v roce, zbylé měsíce neplatíte.

  899 Kč bez DPH při svozu 1x za dva týdny, 1.4.-30.11.

 • 90 Kč měsíčně při svozu 1x za dva týdny, 12 měsíců v roce

  2153 Kč bez DPH při svozu 1x za dva týdny

 • Sezonní svoz funguje od 1.4. do 30.11. 90 Kč měsíčně při svozu 1x za dva týdny, 8 měsíců v roce, zbylé měsíce neplatíte.

  1439 Kč bez DPH při svozu 1x za dva týdny, 1.4.-30.11.

Frekvence svozu předběžný průzkum zájmu

Četnost svozů je 1x za dva týdny. Měli byste zájem o častější svoz, pokud by byl ve vaší oblasti možný?

Pokud se v dané oblasti najde dostatek zájemců pro některou z častějších frekvencí svozu, budou předběžní zájemci kontaktováni s nabídkou na využití této možnosti

 • toto je základní frekvence svozu bioodpadu

 • tato frekvence bude svážena, pokud bude v dané oblasti dostatek zájemců

 • tato frekvence bude svážena, pokud bude v dané oblasti dostatek zájemců

CELOROČNÍ svoz, cena za rok vč. DPH

Objem sběrné nádoby Frekvence obsluhy sběrných nádob
1x za 2týdny 1 x týdně 2 x týdně
120 litrů 1346 Kč 2692 Kč 5384 Kč
240 litrů 2153 Kč 4306 Kč 8612 Kč

SEZÓNNÍ svoz, cena za rok vč. DPH

Objem sběrné nádoby Frekvence obsluhy sběrných nádob
1x za 2týdny 1 x týdně 2 x týdně
120 litrů 899 Kč 1798 Kč 3596 Kč
240 litrů 1439 Kč 2878 Kč 5756 Kč
Objem sběrné nádoby Frekvence obsluhy sběrných nádob
  1x za 2týdny 1 x týdně 2 x týdně
120 litrů 56 Kč 112 Kč 224 Kč
240 litrů 90 Kč 179 Kč 359 Kč
 • Bioform poznámka - poznámka

Emailová upozornění

V souvislosti s novým režimem svozu BIO se dá očekávat, že díky nárůstu počtu nádob budeme častěji optimalizovat svozové trasy jednotlivých nádob a tím pádem i jednotlivé svozové dny. Stejně jako v minulých letech je možné sledovat naše webové stránky, kde budou vystavovány harmonogramy svozu, ale může pro vás být pohodlnější dostat informaci do emailu. Máme v plánu vám nabídnout upozornění, pokud dojde ke změně svozového dne přímo u vaší nádoby. Někteří klienti by zase mohli ocenit upozornění den před plánovaným svozem, aby svou nádobu nezapomněli přistavit k výsypu.

Zaškrtnutím zvolíte požadovaná upozornění:

Služby budou bezplatné. Pokud se k některé z nich přihlásíte, dostanete zprávu v den jejího zprovoznění. Svou volbu budete moci kdykoliv změnit. Pokud si některou služeb objednáte, prosíme, ujistěte se, že máte výše správně zadanou emailovou adresu.

Informace

Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas s poskytnutím Vašich údajů Magistrátu hl. m. Prahy a  svozové společnosti obsluhující Vaši oblast z pověření Hlavního města Prahy (pokud danou oblast nesváží Pražské služby). 

Po odeslání formuláře vám dorazí jeho kopie na váš e-mail. Kdyby se něco pokazilo a formulář se vám nepodařilo odeslat, pište na info(a)psas.cz.

Co vás zajímá

Další otázky