Formulář k registraci pro komerční svoz bioodpadu

Tento formulář je určen pouze pro nové živnostenské klienty, tedy klienty, kteří se nemohou zapojit do komunálního svozu odpadu. Klienti, kteří vyplní tento formulář a se kterými bude případně později sepsána smlouva budou za svoz bioodpadu platit.

Pokud jste komunální klient (majitel nemovitisti v Praze, plátce komunálního poplatku) a chcete nádobu na biooodpad zdarma, požádejte prosím o registraci do komunálního svozu přes formulář Hlavího města dostupný odkazem ze stránky bioodpad.praha.eu

Klient

* Takto označená pole jsou povinná

Klient

 • Zaškrtněte, pokud jste občan, fyzická osoba. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek, je plátcem toto společenství.

 • Nájemník, nebo někdo, kdo není majitelem nemovitosti - mimo komunální systém

 • Komerční klient - mimo komunální systém

 • Vyplňte PŘÍJMENÍ a jméno, v tomto pořadí

 • Městská vyhláška tento údaj vyžaduje. Formát den.měsíc.rok, například 19.4.1970

 • Formát adresy dle příkladu: Pod Šancemi 444/1, Praha 9, 190 00

 • Vyplňte jen pokud se liší od trvalé adresy. Formát adresy dle příkladu: Pod Šancemi 444/1, Praha 9, 190 00

 • Městská vyhláška tento údaj vyžaduje, nejlépe ve formátu +420123456789

 • Na tento email vám dorazí potvrzení vyplněného formuláře.

Kontejnery

* Takto označená pole jsou povinná

 • Vyplňte adresu, kde bude nádoba stát

  Adresa stanoviště

 • Pro přihlášení do komunálního systému je nutné být majitelem, nebo spolumajitelem nemovitosti.

 •  

Velikost nádoby a sezónnost

 • 1x za 14 dní
  1x za týden

  56 Kč měsíčně při svozu 1x za dva týdny, 12 měsíců v roce

 • 1x za 14 dní
  1x za týden

  Sezonní svoz funguje od 1.4. do 30.11. 56 Kč měsíčně při svozu 1x za dva týdny, 8 měsíců v roce, zbylé měsíce neplatíte.

 • 1x za 14 dní
  1x za týden

  90 Kč měsíčně při svozu 1x za dva týdny, 12 měsíců v roce

 • 1x za 14 dní
  1x za týden

  Sezonní svoz funguje od 1.4. do 30.11. 90 Kč měsíčně při svozu 1x za dva týdny, 8 měsíců v roce, zbylé měsíce neplatíte.


Objem sběrné nádoby Frekvence obsluhy sběrných nádob
  1x za 2týdny 1 x týdně 2 x týdně
120 litrů 56 Kč 112 Kč 224 Kč
240 litrů 90 Kč 179 Kč 359 Kč

Frekvence svozu předběžný průzkum zájmu

Četnost svozů je 1x týdně, nebo 1x za dva týdny. Měli byste zájem o četnost svozu 2x týdně, kdyby byla ve Vaší oblasti možná?

Pokud se v dané oblasti najde dostatek zájemců pro některou z častějších frekvencí svozu, budou předběžní zájemci kontaktováni s nabídkou na využití této možnosti

 • toto je základní frekvence svozu bioodpadu

 • tato frekvence bude svážena, pokud bude v dané oblasti dostatek zájemců

 •  

Emailová upozornění

V souvislosti s novým režimem svozu BIO se dá očekávat, že díky nárůstu počtu nádob budeme častěji optimalizovat svozové trasy jednotlivých nádob a tím pádem i jednotlivé svozové dny. Stejně jako v minulých letech je možné sledovat naše webové stránky, kde budou vystavovány harmonogramy svozu, ale může pro vás být pohodlnější dostat informaci do emailu. Máme v plánu vám nabídnout upozornění, pokud dojde ke změně svozového dne přímo u vaší nádoby. Někteří klienti by zase mohli ocenit upozornění den před plánovaným svozem, aby svou nádobu nezapomněli přistavit k výsypu.

Zaškrtnutím zvolíte požadovaná upozornění:

Služby budou bezplatné. Pokud se k některé z nich přihlásíte, dostanete zprávu v den jejího zprovoznění. Svou volbu budete moci kdykoliv změnit. Pokud si některou služeb objednáte, prosíme, ujistěte se, že máte výše správně zadanou emailovou adresu.

Informace

Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas s poskytnutím Vašich údajů Magistrátu hl. m. Prahy a  svozové společnosti obsluhující Vaši oblast z pověření Hlavního města Prahy (pokud danou oblast nesváží Pražské služby). 
Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas s poskytnutím Vašich údajů Magistrátu hl. m. Prahy a  svozové společnosti obsluhující Vaši oblast z pověření Hlavního města Prahy (pokud danou oblast nesváží Pražské služby). 

Po odeslání formuláře vám dorazí jeho kopie na váš e-mail. Kdyby se něco pokazilo a formulář se vám nepodařilo odeslat, pište na info(a)psas.cz.

Co vás zajímá

Další otázky