Odvoz velkoobjemového odpadu a stavební suti

Odvoz velkoobjemového odpadu a stavební suti

Pražané si mohou u Pražských služeb a.s. zajistit odvoz velkoobjemového odpadu do sběrného dvora (např. rozměrnější nábytek, elektrošrot, kovový a dřevěný odpad). 

Tuto službu zajišťujeme pouze pro občany, kteří hradí odvoz, vynesení a naložení odpadu. Likvidace odpadu ve sběrném dvoře je i v rámci této služby bezplatná.

Svoz zajišťuje nákladní automobil, na který lze naložit maximálně 20 m3 odpadu nebo maximálně 3.000 kg. Cena za objednávkový odvoz do sběrného dvora se skládá ze dvou položek, z ceny za dopravu, která je účtována z nejbližšího sběrného dvora na místo nakládky a zpět a z ceny za naložení odpadu. Odpad musí být připraven u příjezdové komunikace! Pokud není, tak lze doobjednat doplňkovou služby odnesení odpadu dle níže uvedené tabulky. Vyklízení z bytů neprovádíme. Touto formou není možné objednat svoz stavební suti!

Pro svoz stavební suti zavedla společnost Pražské služby, a.s. službu pytlového svozu stavební suti, která bude probíhat na základě telefonické, písemné nebo e-mailové objednávky adresované na níže uvedené kontakty. Stavební suť bude ukládána do označených pytlů, jejichž maximální hmotnost bude 30 kg. Pytle je možné si vyzvednout na všech sběrných dvorech provozovaných společností Pražské služby,a.s. Cena za svoz a likvidaci jednoho pytle je 85 Kč včetně DPH. Zákazník při převzetí pytlů na sběrném dvoře uhradí odpovídající částku za odebraný počet pytlů a má možnost si objednat i termín svozu naplněných pytlů.

Více informací lze obdržet na tomto telefonním čísle: 284 091 472 (7.00 – 14.00 hod.)

Písemnou objednávkou zašlete e-mailem nebo poštou.  

E-mail: objednavkasvozu@psas.cz  
Pošta : Pražské služby, a.s., Ke Kotlářce 4, 150 00 Praha 5

Ceník:

A - Doprava do nejbližšího SD - 29 Kč/1 km včetně DPH

B – odnesení odpadu

váha (kg)

rozměry max. (m)

poplatek za patro nebo každých 20 metrů

                       (Kč s DPH)

s výtahem

do 70

2x2x1

50

bez výtahu

100

s výtahem

nad 70, do 200

2x2x1

90

bez výtahu

150

C – naložení odpadu

naložení odpadu připraveného na místě nakládky (1m³)

100

  • pro občany nad 70 let a občany se zdravotním omezením vlastnící průkaz ZTP, tuto službu nabízíme se slevou 50%

Příklad:

Varianta 1 – Odvezení odpadu připraveného v místě nakládky, platí kombinace ceny A a C

Varianta 2 – Odvezení odpadu s odnesením např. z bytu, platí kombinace cen A a B

Co vás zajímá

Další otázky