Likvidace velkého množství odpadu

Kontakt pro klienty požadující likvidaci velkého množství odpadu (nad 50 t):

Ing. Zdeněk Bouda - vedoucí odboru ekonomiky ZEVO
tel.: +420 734 693 363
e-mail: zdenek.bouda@psas.cz

Co vás zajímá

Další otázky