Svoz tříděného odpadu

Na většině území hlavního města se Pražské služby starají o pravidelný svoz kontejnerů na pouličních stanovištích tříděného odpadu. Aktuální umístění těchto stanovišť najdete na Mapě tříděného odpadu.

Po zadání názvu ulice do políčka "hledat" se objeví mapa okolí s vyznačeným umístěním stanovišť tříděného odpadu. Po kliknutí na konkrétní stanoviště získáte další informace  - komodity, pro které je stanoviště určeno, frekvence svozu jednotlivých komodit.

Tyto kontejnery jsou určeny pro odevzdávání vytříděného odpadu, který pochází z pražských domácností. 

Provozování a svážení kontejnerů tříděného odpadu hradí pro Pražany Magistrát hl. m. Prahy.. 

Pozor !!!

Pro odevzdávání odpadu, který pochází z podnikatelské činnosti, je podnikatel povinen si zajistit odpadové nádoby vlastní objednávkou.

Občané mohou na stanovištích tříděného odpadu odevzdávat papír, plasty, sklo a případně také nápojové kartony, sklo čiré (nebarvené), či kovové obaly. 

Kontejnery jsou pravidelně vysypávány ve dnech, které jsou proděravěny na nalepeném informačním štítku. 

Umístění veřejných barevných kontejnerů a frekvenci jejich vysypávání řeší příslušný úřad městské části, obvykle odbor životního prostředí. 

Podněty na zvýšení frekvence svážení lze řádně hlásit pouze na tomto úřadu.

Drobný nepořádek v blízkosti těchto kontejnerů je pravidelně uklízen speciální úklidovou četou. 

Dle ujednání, smluveného mezi Magistrátem hl. m. Prahy a naší společností, je doúklid stanoviště realizován s frekvencí 3x-5x do týdne, nebo v problematických oblastech dokonce 2x denně 7 dní v týdnu. 

Tato doúklidová činnost není určena pro odstranění nepořádku tvořeného rozměrnějšími předměty, jejichž přítomnost lze hodnotit jako vznik tzv. černé skládky. Její odstranění řeší majitel daného pozemku, tedy ve většině případů opět příslušný úřad městské části. 

Veřejná pouliční stanoviště tříděného sběru nejsou jediným typem stanovišť, kam mohou občané tříděný odpad odevzdávat. Stanoviště mohou být zřizována také uvnitř bytových domů či areálů. Jedná se pak o tzv. domovní stanoviště tříděného sběru, které není tvořeno velkými kontejnery, nýbrž malými popelnicemi o objemu 120 nebo 240 litrů. 

O zřízení domovního stanoviště lze zažádat na příslušném úřadu městské části, obvykle na odboru životního prostředí. V případě, že Magistrát hlavního města Prahy vznik takového stanoviště schválí, do domu jsou pak dodány „barevné“ popelnice a je zahájeno jejich pravidelné vysypávání na náklady pražského magistrátu.

Co vás zajímá

Další otázky