Veřejně dostupné kontejnery velkoobjemového odpadu

Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci s městskými částmi a naší svozovou společností umisťuje do vybraných ulic velkoobjemové kontejnery, které jsou určeny pro občany k odevzdávání některých objemných odpadů. 

  • Kontejner je obvykle do ulice přistaven odpoledne po dobu 4 hodin. 
  • Přistavení do dané ulice probíhá přibližně jednou za měsíc a konkrétní den přistavení je předem stanoven a avizován buďto na internetových stránkách úřadu městské části, v obecních periodikách, nebo můžete termín vyhledat v mapě velkoobjemových kontejnerů provozované městem Prahou, zde najdete návod na používání této mapy.
  • Na přistavený kontejner dohlíží pracovník Pražských služeb a poradí vám, jaký druh odpadu můžete do kontejneru odevzdat. 

Co do velkoobjemového kontejneru patří:

nábytek, koberce, linolea (a další podlahové krytiny), lyže, snowboardy, jízdní kola, kočárky, automobilová skla, zrcadla, sanitární keramika (umyvadla, WC mísy), větve stromů

Co do velkoobjemového kontejneru nepatří:

elektrospotřebiče, zářivky, výbojky, LED svítidla, baterie, pneumatiky, nebezpečné odpady, stavební odpady (sutě a stavební materiály), bioodpad (kompostovatelná zeleň)

Nevíte si rady?

Volejte Call centrum Pražských služeb ve všední dny 8:00 - 18:00

284 091 888

Co vás zajímá

Další otázky