Čištění kanalizačních vpustí

Čištění kanalizačních vpustí je rozděleno do několika skupin

Běžné blokové čištění 

V rámci blokového čištění se provádí čištění vpustí. Harmonogramy úklidů jsou k dispozici na webových stránkách příslušných městských částí 

Preventivní  čištění

  • Jedná se cca o 250 vpustí, které se čistí zpravidla 4x ročně nebo aktuálně podle počasí. Údržba kanálových vpustí na hlavních tazích + komunikace nezahrnuté do KÚK
  • Jedná se o cca 15 tisíc vpustí, které se vyčistí alespoň 2x ročně. Čištění zakrytých a štěrbinových odvodňovacích žlabů. Provádí se minimálně 2x ročně

Havarijní zásahy

  • Doplňování mříží a poklopů vyčištění vpustí, které jsou ucpány např. při stavební činnosti, mimořádný silný déšť.
  • Nepřetržitá pohotovost
  • Odstraňování závad odtokových systémů provádíme též po domluvě u občanů a externích zákazníků.

K uvedeným činnostem jsou používány:

  • Multicar 31  s nástavbou na čištění kanálových vpustí
  • Multicar 31 s  nástavbou WOMA – tlakový proplach 
  • Mercedes Benz Arocs nástavba FEKO Kombi tlakové čištění kanalizačních staveb a odsávání odplaveného materiálu a recyklací použité vody 

Co vás zajímá

Další otázky