Obsluha odpadkových košů

  • V hlavní městě Praze obsluhujeme cca 7 000 ks odpadových košů s četností vývozu až 5x denně.
  • Odvoz košů realizujeme podle přání zákazníka včetně dodávky a instalace nádob dle jeho výběru. 
  • Koše jsou obsluhovány pro Technickou správu komunikací, pro městské části i soukromé subjekty. 
  • V centru Prahy jsou pro obsluhu košů využívána vozidla s pohonem na stlačený zemní plyn CNG.      

Co vás zajímá

Další otázky