Orgány společnosti

Dozorčí rada

Jméno Pozice
Mgr. Radek Vondra místopředseda
Mgr. Alexander Bellu člen
PhDr. Ladislav Frühauf člen
Ing. Kornélia Gottmannová člen
Ing. Zdeněk Matoušek člen
Pavel Pešek člen
Ing. Luděk Votava člen
Mgr. Lenia Vrbíková člen

Představenstvo společnosti

Jméno Pozice
JUDr. Patrik Roman předseda představenstva
Mgr. Bc. Michal Čoupek, MBA, MPA místopředseda představenstva
Dr. Ing. Aleš Bláha člen
Ing. František Hodan člen
Mgr. Petr Valert člen

Výbor pro audit

Jméno Pozice
Doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc. předsedkyně výboru pro audit
Ing. Bohuslav Poduška, CIA, CRMA člen výboru pro audit
Ing. Jiří Nekovář, Ph.D. člen výboru pro audit

Co vás zajímá

Další otázky