Nebezpečný odpad

Pražané mohou nebezpečné odpady odevzdat ve sběrných dvorech zdarma a na dalších sběrných místech, která jsou uvedena ZDE. Stačí se prokázat dokladem, ze kterého je zřejmý trvalý pobyt na území Prahy.

VE SBĚRNÝCH DVORECH PŘIJÍMÁME TYTO NEBEZPEČNÉ ODPADY

 • baterie a akumulátory
 • barvy, laky, rozpouštědla, lepidla, pryskyřice
 • kyseliny, zásady, pesticidy, fotochemikálie, detergenty
 • olej (motorový i kuchyňský) a tuk
 • léčiva
 • výrobky obsahující rtuť (např. rtuťové teploměry)
 • do nebezpečných odpadů patří i takový odpad, který je nebezpečnými složkami znečištěn, například plechovka od nátěrové barvy

VE SBĚRNÝCH DVORECH NEPŘIJÍMÁME TYTO NEBEZPEČNÉ ODPADY

 • nebezpečné složky stavebního odpadu
 • materiály obsahující asfalt nebo azbest
 • zkažené maso a uhynulá zvířata
 • infekční odpad (použitý zdravotnický materiál)

PRO ŽIVNOST

Pražské služby nabízejí odstranění odpadu v téměř celém rozsahu Katalogu odpadů dle vyhl. č. 93/2016 Sb. Pokud Pražské služby nejsou schopny zajistit odstranění konkrétního odpadu vlastními prostředky, zajistí jeho odstranění prostřednictvím subdodavatele.

Odvoz a likvidaci nebezpečného odpadu je možno také objednat  e-mailem na info@psas.cz (v objednávce uveďte váš telefon). Využívá se například pro odvoz znečištěných obalů, absorpčních činidel, chemikálií, minerálních olejů apod. Po odeslání objednávky se Vám do dvou pracovních dnů ozve náš obchodní zástupce a dohodne podrobnosti včetně ceny za tuto službu. 

Co vás zajímá

Další otázky