Elektroodpad a zpětný odběr

Pražské služby, a.s., poskytují možnost odevzdání a recyklace veškeré vyřazeného elektrozařízení (tzv. zpětný odběr). Tato služba je zcela zdarma pro občany i firmy. Odevzdání je možné v areálech našich sběrných dvorů, kde je zřízeno místo zpětného odběru (občané) a odděleného sběru (firmy).

Do našeho centra recyklace elekroniky lze odevzdat elektroodpad nebo vyřazená elektrozařízení, která nesplňují podmínky pro odevzdání v rámci zpětného odběru a odděleného sběru.

V případě potřeby Vám k odevzdání a recyklaci vyřazeného elektrozařízení vystavíme potvrzení o jeho převzetí.

MEZI ELEKTROODPAD, KTERÝ LZE ODEVZDAT V NAŠEM RECYKLAČNÍM CENTRU, NAPŘÍKLAD PATŘÍ:

  • typické domácí elektrospotřebiče (pračky, myčky, chladničky, sporáky, mikrovlnné trouby, televizory)
  • drobné domácí elektrospotřebiče (telefony, fotoaparáty, fény, holicí strojky, mixéry, rádia)
  • výpočetní technika a příslušenství (počítače, notebooky, klávesnice, tiskárny, faxy, multifunkční zařízení, monitory)
  • součásti elektroinstalace (rozvodné skříně, jističe, kabely)
  • specifická elektronická zařízení (záložní zdroje, telekomunikační systémy, ústředny, lékařská a výzkumná zařízení)

Vyřazenou elektroniku lze do systému zpětného odběru odevzdávat pouze vcelku. Jednotlivé demontované díly z elektrospotřebičů odevzdávat nelze. Stejně tak nelze odevzdávat spotřebič, z něhož byly vyjmuty elektronické a funkční prvky. Takový odpad nespadá do systému zpětného odběru. Tonery a další druhy náplní do tiskáren také nelze odevzdávat samostatně.

DROBNÝ ELEKTROODPAD A BATERIE (MONOČLÁNKY)

lze na území hlavního města také odevzdat v blízkosti Vašeho bydliště do kontejnerů červené barvy, které jsou umístěné na některých pouličních stanovištích tříděného sběru. Nejbližší červený kontejner na drobný elektroodpad naleznete na webových stránkách www.cervenekontejnery.cz.

Co vás zajímá

Další otázky