Odstranění vodorovného značení pomocí Peel Jet

V současnosti jeden z nejmodernějších systémů PeelJet využívá sílu vysokotlakého vodního paprsku 2 500 bar. Je vysoce efektivní při odstraňování vodorovného dopravního značení. 

Čistý a ekologický provoz systému, využívá vakuový zpětný odběr odstraněného materiálu.

Bezprašný provoz

Na ošetřený, čistý a nepoškozený povrch je možné aplikovat nové dopravní značení během 20 až 30 minut.

Technické informace

  • pracovní záběr stroje 2,2 m
  • max. rychlost práce  cca 1200m2/hod.  (v závislosti na povrchu a znečistění)
  • min. teplota okolí +2 oC
  • max. pracovní tlak 2 500 bar, 36 000 psi

Odstranění VDZ – beton


\\file\psas\D Z12\Interní\12010\WEB\12500\odstranění vdz - beton.jpg

Odstranění VDZ - živice

\\file\psas\D Z12\Interní\12010\WEB\12500\odstranění vzd - živice.jpg 

Co vás zajímá

Další otázky