Svoz směsného odpadu

Základní charakteristika - úvod

Pražské služby provádějí pravidelný svoz směsného odpadu na většině území hlavního města. 

Obyvatelům domů zapůjčujeme jednu nebo více plastových nádob černé barvy ke shromažďování směsného odpadu a ve stanovených dnech tyto nádoby pravidelně vyprazdňujeme - svozový plán.  Může se jednat o popelnice různého objemu, nebo o velký plastový kontejner. 

Odpadovou nádobu připravuje ke svozu v daný den před dům buďto klient, nebo lze přiobjednat pravidelnou přípravu popelářem (doplňkové služby ke svozu odpadu).

Nádoba by měla být v den svozu připravena obyvatelem domu nejpozději do 6:00, a to i přes to, že obvyklý čas příjezdu popelářů může být v dané lokalitě mnohem pozdější. 

Pro provedení řádného svozu nesmí být odpadová nádoba přeplněná (víko musí být zavřené) a nesmí obsahovat nebezpečné odpady, těžký, objemný, nebo jinak problematický odpad. 

Pokud Vám sjednaná kapacita svozu nestačí, požádejte o její navýšení.

Co vás zajímá

Další otázky