Odpady

Pražské služby, a.s., mají mnohaletou praxi v širokém spektru oborů odpadového hospodářství. 

Věnujeme se pravidelnému svozu netříděných i tříděných typů odpadů, komunálních i živnostenských odpadů, provozujeme sběrné dvory, přistavujeme velkoobjemové kontejnery, zajišťujeme jednorázové odvozy specifických druhů odpadů a nejméně 90% netříděného odpadu ekologicky likvidujeme v naší malešické spalovně, kterou je možné využít třeba i pro bezpečnou likvidaci citlivých dat. 

Můžeme Vám tedy nabídnout skutečně rozmanité odpadové služby.

Na území hlavního města provádíme pravidelný svoz komunálního odpadu (z domácností), i svoz odpadu živnostenského (z firem a od podnikajících osob).

Svážíme směsný odpad a tříděný odpad (papír, plasty, sklo, nápojové kartony), kompostovatelný bioodpad, nebo gastroodpad. Dle sjednané smlouvy můžeme popelnici či kontejner vyprazdňovat jednou za dva týdny, jednou týdně, dvakrát týdně, nebo v některých oblastech ještě častěji.

Kromě pravidelného svozu zajišťujeme mimořádné svozy, provozujeme sběrné dvory a provádíme i svoz velkoobjemového odpadu.

V případě potřeby jsme schopni zájemcům nabídnout i zajištění komplexního odpadového hospodářství.

Co vás zajímá

Další otázky