Zimní údržba komunikací

Kdo je odpovědný za zimní údržbu komunikací v Praze?

Zimní služba je v hlavním městě Praze prováděna na základě Plánu zimní údržby komunikací hl.m. Prahy, schvalovaném pro konkrétní zimní sezonu Radou hlavního města Prahy. Za realizaci plánu odpovídá Technická správa komunikací hlavního města Prahy a.s. (TSK). 

Jaká je Role Pražských služeb?

Většina kapacit zimní údržby, jimiž disponují Pražské služby je rezervována pro potřeby hl.m. Prahy a městských částí.

Kde najdu informace k zimní údržbě komunikace v mém okolí?

Informace zařazení konkrétních komunikací do příslušných kategorií z hlediska plánu údržby získáte na webu TSK "Informace o provádění zimní údržby vozovek a chodníků" . Po kliknutí na slovo hledat zadejte konkrétní ulici, adresu nebo městskou část a získáte mapku okolí s vyznačením do jaké kategorie podle plánu údržby jsou komunikace v okolí zařazeny.

Podrobnější informace o časových limitech zajištění sjízdnosti, resp. schůdnosti komunikací, o způsobu provádění zimní údržby podle jednotlivých kategorií komunikací (vozovek i chodníků) získáte v textové části Plánu zimní údržby komunikací, který je umístěn v legendě (ve sloupci vpravo) v části Další zdroje informací - "plán ZÚK".

Co vás zajímá

Další otázky