Sběrné dvory

Sběrné dvory tvoří nedílnou součást systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy. Slouží k odkládání vybraných druhů odpadů. Služby těchto sběrných dvorů mohou bezplatně využívat všichni Pražané, kteří obsluze dvora prokáží svůj trvalý pobyt na území hlavního města. Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání a fyzické osoby, které neprokáží svůj trvalý pobyt na území města, zde mohou odpad odložit za úplatu s ohledem na naplněnost kontejnerů.

Tato stránka je výhradně věnována sběrným dvorům, které provozují Pražské služby. Můžeme tak ručit za provozní sdělení, otevírací dobu, aktuality a jiné zde uvedené informace. Rádi bychom ale zmínili, že na území metropole se nachází i jiné sběrné dvory provozované různými společnostmi. Je tedy na každém občanovi, jaký zvolí sběrný dvůr pro odložení svého odpadu. Pokud je pro vás prioritou vzdálenost od bydliště a úspora času, tak nejbližší sběrný dvůr můžete najít ZDE. Samozřejmě vás rádi uvítáme na jakémkoliv sběrném dvoře Pražských služeb.

Upozorňujeme, že některé sběrné dvory jsou určeny pouze obyvatelům příslušných městských částí. Také neručíme za sdělení a informace od ostatních provozovatelů SD, např. na jejich webových stránkách apod.

Ve sběrných dvorech mohou občané předávat následující druhy odpadů

 • objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)
 • stavební odpad (vytříděný bez jiných složek odpadů) do 1m3 za měsíc - s trvalým bydlištěm na území HMP (neplatí pro SD Praha 6, Drnovská)
 • dřevěný odpad
 • biologicky rozložitelný odpad - zeleň
 • kovový odpad
 • vybrané nebezpečné odpady (baterie, léčiva, akumulátory, barvy, rozpouštědla atd.) (neplatí pro SD Praha 6, Drnovská)
 • papír, sklo, plasty, nápojové kartony
 • jedlé oleje (v umělohmotných obalech) - jen pro občany (neplatí pro SD Praha 6, Drnovská)
 • tonery (pouze na SD Pod šancemi a Zakrytá - od občanů s trvalým bydlištěm v Praze)
 • pneumatiky - za poplatek dle velikosti (neplatí pro SD Praha 6, Drnovská)

VE SBĚRNÝCH DVORECH JE ZŘÍZENO MÍSTO ZPĚTNÉHO ODBĚRU VYŘAZENÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ. MOHOU SE ZDE ODEVZDAT NÁSLEDUJÍCÍ VYŘAZENÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ

(neplatí pro SD MČ Praha 6 drnovská)

 • lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, mikrovlnné trouby
 • zářivky, úsporné žárovky
 • výbojky

Ve sběrných dvorech nelze odevzdat

 • asfalt, asfaltovou lepenku, eternit apod.
 • zkažené potraviny
 • infekční zdravotnický materiál
 • cytostatika
 • uhynulá zvířata
 • na SD Praha 6 nelze odevzdat ani nebezpečné odpady, jedlé oleje a pneumatiky

Pozor! Možný vjezd vozidel max. do 3,5 t.
Zpětný odběr vyřazených elektrospotřebičů je zdarma pro všechny bez ohledu na trvalé bydliště, nebo na podnikání.
Zažádat o zaslání ročního výkazu množství živnostenského odpadu, odevzdaného na sběrný dvůr, lze prostřednictvím e-mailu: info@psas.cz.

Otevírací doba: 

Stejná pro všechny sběrné dvory
Po - Pá 8.30 - 18.00 hod.*
So 8.30 - 15.00 hod.
* v zimním čase do 17.00 hod

Adresy sběrných dvorů provozovaných Pražskými službami a.s.

Kliknutím na adresu otevřete okno s mapou a umístěním

Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany
tel: 739 682 180

Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Proboštská 1, Praha 6 - Dejvice
tel: 736 518 204

Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Za zastávkou 3, Praha 15 - Horní Měcholupy
tel: 733 164 810

Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Bečovská, Praha 22 - Uhříněves
tel: 731 122 905

Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Zakrytá, Praha 4 - Záběhlice
tel: 731 122 891

Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Jilemnická, Praha 19 - Kbely
tel: 731 626 416

Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Puchmajerova, Praha 5 - Jinonice
tel: 731 142 348

Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Generála Šišky, Praha 12 - Modřany
tel: 731 685 002

Sběrný dvůr MČ Praha 4
Durychova 972/72, Praha 4 – Lhotka - Sběrný dvůr slouží pouze pro Fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v určitých ulicích na Praze 4
tel: 739 202 742

Otevírací doba SD Prahy 4:
Po, St – 10.30 – 16.30 hod. (zima), 12.00 – 19.00 hod. (léto)
Út, Čt, Pá – 9.00 – 15.00 hod.
So – 9.00 – 12.00 hod.

Sběrný dvůr Prahy 6
Drnovská 16, Praha 6 (příjezd z Unhošťské ulice)
tel: 733 672 845
Sběrný dvůr je financován z prostředků Úřadu městské části Praha 6
Sběrný dvůr slouží pouze pro Fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na Praze 6.

Je nutné mít sebou doklad totožnosti, bude vyžadováno jméno, adresa, případně SPZ vozidla
Odběr odpadu za úplatu není možný

Otevírací doba SD Prahy 6:
Po-So 6:00 - 14:00
Ve středu prodlouženo do 17:00

Co vás zajímá

Další otázky