Sběrné dvory

Sběrné dvory tvoří nedílnou součást systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy. Slouží k odkládání vybraných druhů odpadů. Služby těchto sběrných dvorů mohou bezplatně využívat všichni Pražané, kteří obsluze zařízení prokáží svůj trvalý pobyt na území hlavního města. Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání a fyzické osoby, které neprokáží svůj trvalý pobyt na území města, zde mohou odpad odložit za úplatu, která kryje náklady na další využití nebo odstranění odpadu.

Ve sběrných dvorech mohou občané předávat následující druhy odpadů

objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)

 • stavební odpad do 1m3 za měsíc zdarma
 • dřevěný odpad
 • biologicky rozložitelný odpad
 • kovový odpad
 • nebezpečné složky komunálního odpadu
 • papír, sklo, plasty, nápojové kartony
 • pneumatiky - za poplatek dle velikosti

Ve sběrných dvorech je zřízeno místo zpětného odběru vyřazeného elektrozařízení (občané) a odděleného sběru vyřazeného elektrozařízení (firmy), mohou se zde odevzdat následující vyřazená elektrozařízení

 • lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa
 • zářivky, tzv. úsporné žárovky
 • výbojky (sodíkové, halogenidové)
 • baterie, akumulátory

Ve sběrných dvorech nelze odevzdat

 • asfalt, asfaltovou lepenku, eternit apod.
 • zkažené potraviny
 • léčiva a infekční zdravotnický materiál
 • uhynulá zvířata

Pozor! Možný vjezd vozidel max. do 3,5 t.
Zpětný odběr vyřazených elektrospotřebičů je zdarma pro všechny bez ohledu na trvalé bydliště, nebo na podnikání.
Zažádat o zaslání ročního výkazu množství živnostenského odpadu, odevzdaného na sběrný dvůr, lze prostřednictvím e-mailu: info@psas.cz.

Otevírací doba:

Stejná pro všechny sběrné dvory
Po - Pá 8.30 - 18.00 hod.*
So 8.30 - 15.00 hod.
* v zimním čase do 17.00 hod

Adresy sběrných dvorů provozovaných Pražskými službami a.s.

Kliknutím na adresu otevřete okno s mapou a umístěním

Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany
tel: 284 098 581

Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Proboštská 1, Praha 6 - Dejvice
tel: 736 518 204

Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Za zastávkou 3, Praha 15
tel: 733 164 810

Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Bečovská, Praha 22 - Uhříněves
tel: 731 122 905

Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Zakrytá, Praha 4 - Záběhlice
tel: 731 122 891

Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Jilemnická, Praha 19 - Kbely
tel: 731 626 416

Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Puchmajerova, Praha 5 - Jinonice
tel: 731 142 348

Co vás zajímá

Další otázky