Sběrné dvory

Sběrné dvory tvoří nedílnou součástí systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy. Slouží k odkládání vybraných druhů odpadů. Služby těchto sběrných dvorů mohou bezplatně využívat všichni Pražané, kteří obsluze zařízení prokáží svůj trvalý pobyt na území hlavního města. Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání a fyzické osoby, které neprokáží svůj trvalý pobyt na území města, zde mohou odpad odložit za úplatu s ohledem na naplněnost kontejnerů.

Ve sběrných dvorech mohou občané předávat následující druhy odpadů

 • objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)
 • stavební odpad (vytříděný bez jiných složek odpadů) do 1m3 za měsíc zdarma
 • dřevěný odpad
 • biologicky rozložitelný odpad
 • kovový odpad
 • vybrané nebezpečné odpady (baterie, akumulátory, barvy, rozpouštědla atd.)
 • papír, sklo, plasty, nápojové kartony
 • jedlé oleje (v umělohmotných obalech)
 • tonery (pouze na SD Pod šancemi a Zakrytá - od občanů s trvalým bydlištěm v Praze)
 • pneumatiky - za poplatek dle velikosti

VE SBĚRNÝCH DVORECH JE ZŘÍZENO MÍSTO ZPĚTNÉHO ODBĚRU VYŘAZENÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ. MOHOU SE ZDE ODEVZDAT NÁSLEDUJÍCÍ VYŘAZENÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ

 • lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, mikrovlnné trouby
 • zářivky, úsporné žárovky
 • výbojky

Ve sběrných dvorech nelze odevzdat

 • asfalt, asfaltovou lepenku, eternit apod.
 • zkažené potraviny
 • infekční zdravotnický materiál
 • cytostatika
 • uhynulá zvířata

Pozor! Možný vjezd vozidel max. do 3,5 t.
Zpětný odběr vyřazených elektrospotřebičů je zdarma pro všechny bez ohledu na trvalé bydliště, nebo na podnikání.
Zažádat o zaslání ročního výkazu množství živnostenského odpadu, odevzdaného na sběrný dvůr, lze prostřednictvím e-mailu: info@psas.cz.

Otevírací doba: 

Stejná pro všechny sběrné dvory
Po - Pá 8.30 - 18.00 hod.*
So 8.30 - 15.00 hod.
* v zimním čase do 17.00 hod

Adresy sběrných dvorů provozovaných Pražskými službami a.s.

Kliknutím na adresu otevřete okno s mapou a umístěním

Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany
tel: 739 682 180

Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Proboštská 1, Praha 6 - Dejvice
tel: 736 518 204

Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Za zastávkou 3, Praha 15 - Horní Měcholupy
tel: 733 164 810

Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Bečovská, Praha 22 - Uhříněves
tel: 731 122 905

Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Zakrytá, Praha 4 - Záběhlice
tel: 731 122 891

Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Jilemnická, Praha 19 - Kbely
tel: 731 626 416

Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Puchmajerova, Praha 5 - Jinonice
tel: 731 142 348

Sběrný dvůr Drnovská 16, Praha 6

Sběrný dvůr slouží pouze pro Fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na Praze 6.

Je nutné mít sebou doklad totožnosti.

Odběr odpadu za úplatu není možný

Otevírací doba:

Po 6:00 - 14:00
Út 6:00 - 14:00
St 6:00 - 17:00
Čt 6:00 - 14:00
Pá 6:00 - 14:00
So 6:00 - 14:00
Ne zavřeno

VE SBĚRNÉM DVOŘE MOHOU OBČANÉ PŘEDÁVAT NÁSLEDUJÍCÍ DRUHY ODPADŮ:

 • objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)
 • stavební odpad (vytříděný bez jiných složek odpadů) do 1m3 za měsíc zdarma
 • dřevěný odpad
 • biologicky rozložitelný odpad
 • kovový odpad
 • papír, sklo, plasty, nápojové kartony

VE SBĚRNÉM DVOŘE NELZE ODEVZDAT

 • asfalt, asfaltovou lepenku, eternit apod.
 • zkažené potraviny
 • infekční zdravotnický materiál
 • uhynulá zvířata
 • (baterie, akumulátory, barvy, rozpouštědla atd.)
 • pneumatiky
 • jedlé oleje (v umělohmotných obalech)
 • tonery (pouze na SD Pod šancemi a Zakrytá - od občanů s trvalým bydlištěm v Praze)
 • lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, mikrovlnné trouby
 • zářivky, úsporné žárovky
 • výbojky
 • barvy, laky a jiné nebezpečné látky

Co vás zajímá

Další otázky