Pronájem a svoz velkoobjemových kontejnerů

Společnost Pražské služby a.s. disponuje moderní technikou pro svoz nejrůznějších druhů velkoobjemových kontejnerů. Všechna naše vozidla splňují ekologické normy. Nabízíme službu periodického i jednorázového odvozu kontejnerů. Všechny kontejnery jsou v majetku naší společnosti a v případě periodického odvozu jsou na dobu trvání zakázky zákazníkovi pronajaty. Před uzavřením smlouvy zákazníkům poskytujeme poradenství, tak aby byla zvolena ekonomicky nejefektivnější varianta použití velkoobjemových kontejnerů, lisovacích kontejnerů, lisovacích jednotek apod. 

Svoz velkoobjemových kontejnerů je možno objednat na níže uvedených kontaktech:

Průmyslová 32, Praha 10
Tel. 284 091 630
Email: dispecinkvok@psas.cz

Velkoobjemové kontejnery jsou vhodné pro svoz těchto druhů odpadů:

  • Velkoobjemový odpad
  • Suť, stavební materiály, sypké materiály
  • Papír, lepenka, plast
  • Dřevo
  • Směsný komunální odpad
  • Kovy
  • Odpady z nákupních center
  • Obsluha sběrných dvorů
  • Průmyslové odpady

Pro bližší informaci uvádíme - Katalog velkoobjemových kontejnerů

Nevíte si rady?

Volejte Call centrum Pražských služeb ve všední dny 8:00 - 18:00

284 091 888

Co vás zajímá

Další otázky