Gastroodpad

Gastroodpad je biologicky rozložitelný odpad, který může obsahovat hygienické riziko. Tento odpad nelze odkládat do nádob na směsný komunální odpad nebo ho vypouštět do kanalizace. Nejčastěji se jedná např. o zbytky jídel z kuchyní, jídelen a restaurací. 

Proto by původci gastroodpadu měli mít uzavřenu smlouvu se specializovanou firmou, která s gastroodpadem odborně nakládá.

Nejčastěji vznikající gastroodpady

  • 20 01 08 biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
  • 20 01 25 jedlý olej a tuk

Systém sběru a svozu gastroodpadu

Společnost Pražské služby, a.s., nabízí službu sběru, svozu a využití gastroodpadu, kterou zajišťuje prostřednictvím speciálních nádob svážených pomocí vozidla se zvedací plošinou.

  • speciální nádoby pro svoz gastroodpadu - nádoby o obsahu  120 nebo 30 litrů, které jsou vybaveny těsnícím víkem proti šíření zápachu
  • vozidla se zvedací plošinou pro snadnou manipulaci
  • svoz odpadů zajišťuje formou výměnného způsobu sběrných nádob
  • veškerý gastroodpad je dále energeticky využíván

.

Nevíte si rady?

Volejte Call centrum Pražských služeb ve všední dny 8:00 - 18:00

284 091 888

Co vás zajímá

Další otázky