Poslední aktuality

Upozornění pro bývalé akcionáře týkající se odkupu akcií. Postup, jak dostat protiplnění za držené akcie Pražských služeb.
Správný postup likvidace vánočního stromku se liší podle přístupnosti popelnice na směsný odpad. Podle toho stromek patří k popelnici na směs, nebo ke stanovišti kontejnerů na tříděný odpad. Pražské…