Poslední aktuality

Upozornění pro bývalé akcionáře týkající se odkupu akcií. Postup, jak dostat protiplnění za držené akcie Pražských služeb.
Pražské služby opět povolaly do akce herce a moderátora Vaška Matějovského. Výsledkem spolupráce jsou spoty pro edukační kampaň Šlápni na to. Ta, jak její ústřední slogan napovídá, je zaměřena na…