Pokud potřebujete zlikvidovat odpad, který se nevejde do popelnice ani na sběrný dvůr nebo chcete mít jistotu skutečné likvidace (např. v případě pozůstalostí, při likvidaci archivů apod.) nabízíme přímou likvidaci odpadu ve spalovně (ZEVO).

Pro objednání likvidace menšího množství odpadu (do cca 50 tun) využijte online objednávku a klikněte na box vpravo.

LIKVIDACE ODPADU PRO DROBNÉ KLIENTY JE NYNÍ NA ZEVO POZASTAVENA. DŮVODEM JSOU PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ SPOJENÁ S VÝSKYTEM KORONAVIRU.

Co vás zajímá

Další otázky