Protikorupční politika

Firemní motto:

Trvalý rozvoj podnikatelských aktivit ku prospěchu zákazníků, zaměstnanců, akcionářů a celé společnosti za současné minimalizace dopadů podnikání na životní prostředí.

Protikorupční politika

Akciová společnost Pražské služby, tradiční poskytovatel služeb v oblasti komplexního sběru odpadu, třídění odpadu, využívání odpadu, zneškodňování odpadu, čištění, údržby komunikací, dopravního značení, pro udržení a rozvoj podnikatelských aktivit jakožto závazku vůči všem zainteresovaným stranám důsledně uplatňuje protikorupční politiku založenou na těchto zásadách:

  • představenstvo a vedení společnosti garantují neustálé zlepšování protikorupčního systému,
  • Pražské služby vyžadují dodržování legislativních požadavků nejen v rámci protikorupčního systému a Opatření proti vzniku trestní odpovědnosti společnosti Pražské služby, ale i obecně při výkonu jakékoliv činnosti a v rozsahu všech zainteresovaných stran,
  • zakazujeme jakoukoliv formu korupce,
  • představenstvo, vedení společnosti a všichni zaměstnanci se zavazují dodržovat požadavky protikorupčního systému,
  • představenstvo a vedení společnosti garantují:
  • že kdokoliv může beze strachu z jakýchkoliv sankcí oznamovat korupční nebo potenciálně korupční jednání,
  • anonymitu oznamovatele, pokud to výslovně nezakazuje legislativa,
  • že veškeré podněty/podezření z korupčního nebo potenciálně korupčního jednání budou důsledně vyšetřeny v rámci stanoveného protikorupčního systému a s maximálním ohledem na oznamovatele,
  • pro nezávislé, objektivní a spravedlivé šetření byla představenstvem (v rámci protikorupčního systému) zřízena funkce pověřence pro dohled nad dodržováním protikorupčních předpisů a pravidel, kterému je umožněn přímý přístup k představenstvu a vedení společnosti,
  • nedodržování protikorupční politiky má dopady nejen na zaměstnance a členy orgánů společnosti, ale i na příslušné zainteresované strany.

Korupční nebo jiné nezákonné jednání ve vztahu k Pražským službám oznamujte jakýmkoliv způsobem Petru Štenclovi, adresa Pod Šancemi 444/1, Praha 9, email korupce@psas.cz, telefon 284091185

Co vás zajímá

Další otázky