Jakým způsobem se hradí poplatek za komunální odpad?

Magistrát hl. m. Prahy účtuje poplatek vždy zpětně za pololetí formou složenky.

Další časté otázky