Dotazy na přijaté platby, nedoplatky, za komunální odpad pro občana?

Naše společnost nemá přístup do evidence plateb za komunální odpad, je potřeba se obrátit na Magistrát hl. m. Prahy – kontaktní e-mailová adresa: DPC6@praha.eu

Další časté otázky