Kam odevzdat tříděný odpad (papír, plasty, sklo, nápojové kartony a kovové obaly)?

Tříděný odpad lze odevzdat na pouličních stanovištích tříděného sběru (modrý kontejner na papír, žlutý na plast, zelený nebo zelený a bílý na sklo a kontejner s oranžovým víkem ke třídění nápojových kartonů, šedivý na kovové obaly). Orgány města usilují o to, aby tato stanoviště byla z hlediska vzdálenosti dostupná všem Pražanům. Je-li potřeba odevzdat větší množství tříděného odpadu, je vhodné navštívit jeden ze sběrných dvorů, aby nedocházelo k nárazovému přeplňování pouličních kontejnerů a tím ke vzniku nepořádku. Odevzdávání tříděného odpadu je pro fyzické osoby (tedy pro nepodnikatele) zdarma, jelikož je hrazené z rozpočtu hl. m. Prahy.

Mapu stanovišť tříděného odpadu naleznete  zde.

Seznam sběrných dvorů naleznete zde.

Další časté otázky