Kdy bude v okolí mého bydliště přistaven velkoobjemový kontejner a co všechno lze do něj odevzdat? (služba hrazená městem)

Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru v okolí vašeho bydliště naleznete  zde.

Do magistrátního velkoobjemového kontejneru lze odevzdat:

 • nábytek
 • koberce, linolea a další podlahové krytiny
 • lyže, snowboardy, jízdní kola apod.
 • větve stromů
 • automobilová skla
 • zrcadla (vč. velkých rozměrů)
 • sanitární keramika (umyvadla, WC, mísy apod.)

Do magistrátního velkoobjemového kontejneru nelze odevzdat:

 • elektrospotřebiče (lednice, televizory, PC, monitory atd.)
 • zářivky, výbojky apod.
 • baterie
 • nebezpečné odpady
 • pneumatiky
 • bioodpad (kompostovatelný odpad)
 • stavební odpad
 • odpady vzniklé podnikáním (živnostenský odpad)

Další časté otázky