Kolik klíčů je potřeba odevzdat při objednání nadstandardní služby?

Při uzavření smlouvy je nutné, aby klient předal dostatečné množství klíčů a to dle četnosti vyvážení a podle druhů odpadů plus vždy jeden kus klíče, který slouží jako klíč náhradní.  

Další časté otázky