Co jsou sběrné dvory a k čemu slouží?

Sběrné dvory slouží k odevzdání objemnějšího odpadu nebo specifického druhu odpadu. Občané nepodnikatelé zde mohou ve většině případů odevzdat odpad zdarma, živnostníci, podnikatelé a organizace mají odevzdání odpadu zpoplatněné (kromě elektrospotřebičů). Občan nepodnikatel předkládá při návštěvě sběrného dvora občanský průkaz kvůli ověření trvalého bydliště na území Prahy. Pokud neprokáže, že je trvalým bydlištěm Pražan, má odevzdání odpadu zpoplatněné.

Seznam sběrných dvorů naleznete zde.

Další časté otázky