Co lze odevzdat na sběrném dvoře?

LZE odevzdat: suť z bytových úprav (nepodnikatelé do 1 m3 zdarma), dřevěný odpad, rostlinný odpad ze zahrad a z údržby zeleně, kovový odpad, elektrospotřebiče (vyřazené lednice, pračky, televizory atp.), papír, plasty, sklo, nápojové kartony, textil, pneumatiky (za poplatek: osobní automobil, nebezpečné složky komunálního odpadu (rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, fotochemikálie, zářivky a jiné odpady obsahující rtuť, olej a tuk neuvedený pod č. 200125, barvy, lepidla a pryskyřice, detergenty, nepoužitelná léčiva, baterie a akumulátory.

NELZE odevzdat: nebezpečné složky stavebního odpadu (např. asfalt, asfaltovou lepenku, jiné dehtové materiály, eternit atp.), zkažené potraviny atd. Pro sjednání (placené) likvidace takového odpadu nás kontaktujte e-mailem na info@psas.cz .

Osoby, které mají uveden v cestovním dokladu přechodný pobyt (tzn. bez víza,
s krátkodobým či dlouhodobým vízem a s dlouhodobým pobytem) mají odevzdání odpadu zpoplatněné.

Pro odevzdání vyřazených elektrospotřebičů (tzv. zpětný odběr) dotyčný nemusí dokládat trvalé bydliště na území Prahy, ani prokazovat, zda je, či není podnikající osobou. Odevzdání takového odpadu je pro všechny zájemce zdarma (pro mimopražské i podnikající osoby).

Tonery samostatně na sběrném dvoře odevzdat nelze. Lze to pouze, pokud jsou součástí daného elektrospotřebiče. Použité tonery můžete vrátit prodejci.

Výkazy o množství živnostenského odpadu, který byl odevzdán na sběrný dvůr, vydává paní Kantorová – tel. 284 091 209, e-mail: lenka.kantorova@psas.cz

Další časté otázky