Lze v našem domě zřídit sběr a svoz tříděného odpadu hrazený pražským magistrátem?

Obraťte se na odbor životního prostředí Vašeho úřadu městské části s dotazem, zda by Vám do domu nezajistil popelnice ke třídění odpadu a jejich pravidelný svoz. Žádost vytvořenou úřadem následně musí schválit Magistrát hl. m. Prahy. Bude-li žádost schválena, dodání a pravidelný svoz popelnic hradí pražský magistrát. Pokud žádost schválena nebude, můžete si objednat nádoby a svoz tříděného odpadu přímo u našich obchodních zástupců.

Další časté otázky