Kontejner na stanovišti tříděného sběru bývá často přeplněný. Jak situaci řešit?

Doporučujeme kontaktovat odbor životního prostředí příslušného úřadu městské části, za účelem informovat tamní úředníky o častém přeplňování kontejnerů. Následně Magistrát hl. m. Prahy rozhodne o řešení takového problému. Pražské služby současně usilují o zachování čistoty v okolí kontejnerů pravidelnými úklidy (úklidy probíhají několikrát do týdne.)

Další časté otázky